Nastavni plan i program za učenje njemačkog jezika

Svi kursevi u Studio Selma – Agencija za njemački jezik i komunikacijske vještine odvijaju se prema preporukama Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFRL). U skladu sa ciljevima CEFRL-a  programom se razvijaju vještine čitanja i razumijevanja govora, te usmene i pismene produkcije, te se usvajaju neophodna znanja iz gramatike kao i kulturne kompetencije u cilju savladavanja uspješne komunikacije u stranom govornom i kulturnom području. Svi navedeni segmenti obuke jezika imaju jednaku ulogu u programu naše škole, što se odražava njihovom jednakom zastupljenošću u nastavnom planu i programu. Cilj programa je da govornik/govornica ne samo ovlada jezikom i stekne potrebna znanja, nego i da razumije, prepozna i iskoristi znanja o kulturi kako bi se u komunikaciji u stranom području  postigao najviši rezultat.

Kursevi su podijeljeni na nivoe, i to:

NIVOMODULBROJ ČASOVABroj časova sedmičnoTrajanje nastave
(u sedmicama)
A1
Osnovni početni stepen
A1.1483x2 časa od 45 minuta8
A1.2483x2 časa od 45 minuta8
A2
Početni stepen
A2.1483x2 časa od 45 minuta8
A2.2483x2 časa od 45 minuta8
B1
Srednji stepen
B1.1483x2 časa od 45 minuta8
B1.2483x2 časa od 45 minuta8
B2
Srednji napredni stepen
B2.1723x2 časa od 45 minuta12
B2.2723x2 časa od 45 minuta12
C1
Napredni stepen
C1.1723x2 časa od 45 minuta12
C1.2723x2 časa od 45 minuta12

Nastavni plan i program za učenje njemačkog jezika za nivo A1

Modul A1.1

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/polaznica kursa razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumijeti na jednostavan način, ako sagovornik/sagovornica govori polako i razgovjetno i ako je spreman/spremna pomoći.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Kroz modul A1.1 polaznik/polaznica kursa stječe prva znanja iz jezika, od abecede i izgovaranja glasova, do predstavljanja i pozdravljanja. Uči se kako predstaviti sebe putem informacija o porijeklu, starosti, porodičnom stanju, zanimanju, te kako putem istih informacija predstaviti članove svoje porodice. Na taj način polaznik/polaznica kursa vezuju učenje jezika sa sadržajima koji su najpoznatiji, sa informacijama o sebi, i ohrabruje se za stjecanje novih znanja u jeziku. Uče se predstavljanje predmeta iz svoje okoline, od većih predmeta poput namještaja, do sitnijih predmeta iz svakodnevne upotrebe, kako opisati te predmete putem njihovih osobina, oblika i boja, te kako pitati za naziv predmeta na njemačkom jeziku. To znanje pruža osjećaj samostalnosti i ohrabruje na postavljanje pitanja i samostalno učenje. Uče se također prvi pismeni formati poput ispunjavanja formulara ili pisanja maila i sms-a. Usavršavaju se vještine govorenja i pisanja kroz savladavanje modalnih glagola, uz pomoć kojih je moguće izraziti i želje, zanimanje ili govoriti o vlastitim sposobnostima i mogućnostima. Savladava se usmeno i pismeno dogovaranje termina i mjesta sastanka, te na taj način samostalno obavljanje svakodnevnih potreba. Polaznik/polaznica kursa uče se govoriti i o događajima iz nedavne prošlosti.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Predstavljanje i pozdravljanje
2. Zanimanja
3. Porodica
4. Namještaj u kući
5. Svakodnevni predmeti
6. Kancelarijski predmeti i izrazi vezani za kancelariju
7. Svakodnevne aktivnosti
8. Slobodne aktivnosti
9. Hrana
10. Prevozna sredstva
11. Svakodnevne radnje
12. Godišnja doba, mjeseci
Broj časova48
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama8
Gramatika prilagođena nivou - Konjugacija glagola jednine; W- pitanja
- Konjugacija glagola jednine i množine; Negacija sa nicht; Formiranje riječi; nastavak za ženski rod -in
- Da / Ne – pitanja, da – ne – ali
- Prisvojni član mein/dein
- Glagoli sa promjenom samoglasnika.
- Određeni članovi der/die/das; lične zamjenice er/sie/es.
- Neodređeni članovi ein/ein/eine; negacija članova kein/kein/keine
- Jednina i množina; akuzativ
- Modalni glagol „können“; mjesto glagola u rečenici
- Vremenski prijedlozi za, od
- Konjugacija mögen; „möchte“
- Glagoli sa odvojivim prefiksima
- Perfekt sa glagolom „imati“
- Vremenski prijedlozi „von“„ bis“ „ ab“; perfekt sa glagolom „biti“; vremenski prijedlog „in“

Plan i program rada1. Upoznavanje, slovkanje
2. Predstavljanje osoba (slušanje)
3. Promjena glagola kroz lica; W-pitanja
4. Predstavljanje zanimanja (čitanje)
5. Zanimanja (čitanje)
6. Promjena pomoćnih glagola haben i sein
7. Lične zamjenice
8. Članovi porodice (slušanje)
9. Dijalog o članovima porodice (čitanje, slušanje)
10. Pitanja sa da i ne
11. Prisvojne zamjenice
12. Reagovanje na pitanja (govorenje)
13. Brojevi (čitanje)
14. Izgovor i samoevaluacija
15. Negacija sa kein
16. Negacija sa nicht
17. Opisivanje predmeta u kući (slušanje)
18. Određeni član
19. Neodređeni član
20. Opisivanje upotrebnih predmeta (čitanje)
21. Uredski predmeti (govorenje)
22. Akuzativ
23. Množina
24. Modalni glagol können
25. Aktivnosti u slobodno vrijeme (govorenje)
26. Opisivanje vještina (govorenje)
27. Mjesta za aktivnosti u slobodno vrijeme (čitanje)
28. Dogovaranje termina (slušanje)
29. Vrijeme (govorenje)
30. Doba dana (čitanje)
31. Dogovaranje aktivnosti (pisanje)
32. Prehrambene navike (čitanje)
33. Spojevi više imenica, složene imenice
34. Modalni glagol mögen
35. Opisivanje prevoznih sredstava (slušanje)
36. Glagoli sa odvojivim prefiksima
37. Svakodnevne aktivnosti u prošlosti (slušanje)
38. Aktivnosti iz nedavne prošlosti (čitanje)
39. Perfekt pravilnih glagola
40. Perfekt nepravilnih glagola
41. Perfekt sa odvojivim prefiksom
42. Perfekt sa neodvojivim prefiksom
43. Perfekt sa pomoćnim glagolom „sein“
44. Mjeseci u godini (čitanje)
45. Opisivanje događaja iz prošlosti (slušanje)
46. Festivali (čitanje)
47. Slavlja (pisanje)
48. Lokalna prepozicija sa nazivima država

Modul A1.2

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/polaznica kursa razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumijeti na jednostavan način, ako sagovornik/sagovornica govori polako i razgovjetno i ako je spreman/spremna pomoći.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul U modulu A1.2 polaznik/polznica kursa nastavlja se osamostaljivati za korištenje jezika u svakodnevnim životnim situacijama u zemljama njemačkog govornog područja. Polaznik/polaznica savladava situacije u kojima treba dati ili zatražiti upute za pronalazak lokacije, usavršava se u davanju informacija o sebi, o svojoj okolini, susjedstvu, o svojim zanimanjima, interesovanjima, hobijima. Polaznik/polaznica se uči davati informacije o zdravlju i opisivati stanje svog organizma. Također, uči se orijentisati u nepoznatoj sredini te razumjeti informacije o pravilima ponašanja u nepoznatoj sredini na njemačkom jeziku, te se uči izraziti svoj stav o pravilima. Uči se opširnije prepričavati događaje iz prošlosti, pričati o vremenu. Upoznaju se običaji i tradicije u njemačkom govornom području, važni datumi, te se uči o tome kako se obilježavaju najvažniji praznici u Njemačkoj.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. U gradu
2. U kući
3. Moje susjedstvo
4. U hotelu
5. Moje buduće zanimanje
6. Kod doktora
7. O prošlosti, o ljudima
8. Naredbe
9. Pravila
10. Izražavanje stava
11. Vrijeme
12. Proslave
Broj časova48
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama8
Gramatika prilagođena nivou - Lokalne prepozicije sa dativom
- Lični članovi sein-ihr; genitiv vlastitih imena
- Glagoli sa dativom; lične zamjenice u dativu
- Vremenske prepozicije vor; nach, in, für
- Prepozicije mit/ohne; modalni glagol wollen
- Imperativ (Sie)
- Modalni glagol sollen
- Preterit war/hatte
- Perfekt sa glagolima sa neodvojivim prefiksom
- Tvorba riječi sa prefiksom un-
- Imperativ (du/ihr)
- Lične zamjenice sa akuzativom
- Modalni glagoli dürfen, müssen
- Komparacija pridjeva
- Tvorba riječi –los
- Konjunkcija denn
- Konjunktiv 2. würde; redni brojevi
Plan i program rada1. Upoznavanje (govorenje)
2. Traženje lokacije u nepoznatom gradu (slušanje)
3. Opisivanje puta (govorenje)
4. Lokalni prijedlozi i dativ
5. Opisivanje doma (slušanje)
6. Stambeni oglasi (čitanje)
7. Glagoli sa dativom; lične zamjenice u dativu
8. Genitiv za vlastita imena
9. Opisivanje kvarta (čitanje)
10. Blog na temu stanovanja (čitanje, pisanje)
11. Prijedlozi mit/ohne
12. Opisivanje kvara aparata (slušanje)
13. Traženje pomoći (govorenje)
14. Vremenski prijedlozi
15. Moja buduća profesija (čitanje)
16. Modalni glagol „wollen“
17. Izražavanje želja i govorenje o budućim planovima (govorenje)
18. Savjeti za zdravlje (slušanje)
19. Imperativ
20. Davanje savjeta (govorenje)
21. Opisivanje osoba iz prošlosti (slušanje)
22. Izgovor i pravopis
23. Preterit war/hatte
24. Smalltalk (pričanje)
25. Perfekt nepravilnih glagola
26. Modalni glagol „sollen“
27. Naredbe (čitanje)
28. Pisanje dnevnika (čitanje)
29. Modalni glagoli „dürfen“
30. Modalni glagol „müssen“
31. Pravila u gradu (čitanje)
32. Opisivanje odjevnih predmeta (slušanje)
33. Forumski postovi (čitanje)
34. Komparacija pridjeva
35. Pričanje o događajima u prošlosti (slušanje)
36. Blog (čitanje)
37. Raglednica (pisanje)
38. Lične zamjenice u akuzativu
39. Konjugacija „denn“
40. Konjuktiv II „würde“
41. Izražavanje želja (pisanje)
42. Najvažniji praznici u Njemačkoj (slušanje)
43. Izgovor i pravopis
44. Najvažniji praznici u Austriji (govorenje)
45. Pisanje poziva na zabavu (pisanje)
46. Odgovaranje na poziv na zabavu (pisanje)
47. Imperativ (du/ihr)
48. Redni brojevi

Nastavni plan i program za učenje njemačkog jezika za nivo A2

Modul A2.1

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/polaznica kursa razumije česte izraze koji su u vezi s područjima od posve neposrednog značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje porijeklo i obrazovanje, direktnu okolinu i stvari u vezi s nesposrednim potrebama.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Polaznici sa na modulu A2.1 osamostaljuju se za boravak i aktivan život u njemačkom govornom području koji podrazumijeva putovanja na kraće i dalje relacije. Upoznaju se vidovi odmora i koncept slobodnog vremena u njemačkom govornom području, te se uči kako isplanirati slobodno vrijeme sa ponudama koje stoje na raspolaganju u tom području. U tom se cilju stječu praktične vještine poput planiranja putovanja, rezervacije i organizacije smještaja, mjesta u restoranu, naručivanja i kupovine u direktnoj prodaji ili putem interneta. Također se uči razmjena informacija o običajima, aktivnostima, tehnici, prehrambenim navikama, te o ekološkom načinu života.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Zanimanja u prošlosti
2. Namještaj u kući
3. Odmor
4. Prehrambene navike
5. Stanovanje
6. Događaji
7. Aktivnosti u slobodno vrijeme
8. Kod doktora
9. Historijat firme
10. U hotelu
11. Poduzetnička priča
12. Običaji u Njemačkoj
Broj časova48
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama8
Gramatika prilagođena nivou - Ponavljanje perfekta i preterita
- Prijedlozi sa dativom i akuzativom
- Glagoli sa prepozicijama
- Glagol + er
- Glagol + ung
- Slaba deklinacija pridjeva
- Mješovita deklinacija pridjeva
- Vremenski prijedlozi
- Konjuktiv II : könnte, sollte
- Vremenski prijedlog : zwischen
- Vremenski prilozi : montags
- Veznici : Weil, deshalb
- Pridjev poslije nultog člana
- Veznik „dass“
- Refleksivni glagoli
- Veznik „wenn“
Plan i program rada1. Upoznavanje (govorenje)
1. Tvorba riječi – veza glagola i sufiksa -er
2. Tvorba riječi – veza glagola i sufiksa ung
2. Historijat porodice (slušanje)
3. Glagoli sa prepozicijama
4. Historijat porodice (pričanje)
5. Odlazak u kupovinu (slušanje)
6. Deklinacija pridjeva (mješovita deklinacija)
7. Odlazak u kupovinu (pričanje)
3. Ponavljanje perfekta i preterita
4. Pričanje o događajima u prošlosti, navođenje sukcesivnih
vremenskih priloga (govorenje)
5. Tekst iz magazina – stanovanje (čitanje)
8. Prijedlozi sa dativom i akuzativom
9. Davanje savjeta za uređenje (govorenje)
10. Turistička ponuda u Njemačkoj (čitanje)
11. Plan putovanja (govorenje)
12. Deklinacija pridjeva (slaba deklinacija)
13. Iskazivanje zanimanja i interesovanja (govorenje)
14. Odlazak u kupovinu (slušanje)
15. Prehrambene namirnice (govorenje)
16. Pravopis i govorenje
17. Prehrambene navike (govorenje)
18. Mail (čitanje)
19. Blog (čitanje)
20. Moj omiljeni događaj (čitanje)
21. Vremenski prijedlozi
22. Dogovaranje odlaska na kulturni događaj (slušanje)
23. Dogovaranje termina (govorenje)
24. Odlazak kod doktora (čitanje)
25. Plan ishrane i fitnesa (čitanje)
26. Konjuktiv II : könnte, sollte
27. Vremenski prijedlog : zwischen
28. Izražavanje saosjećanja, brige i nade (čitanje, govorenje)
29. Veznik weil
30. Historijat firme (čitanje)
31. Veznik „dass“
32. Naručivanje u restoranu (govorenje)
33. Novinski članak o zaštiti okoline (čitanje)
34. Refleksivni glagoli
35. Svakodnevne aktivnosti (govorenje)
36. Intervju o uspjehu poduzetnice (čitanje)
37. Izgovor i pravopis
38. Pozivnica (pisanje)
39. Čestitanje i zahvala (pisanje)
40. Statistika (čitanje)
41. Zaštita okoline (čitanje)
42. Veznik „wenn“
43. Uvjetovane radnje (govorenje)
44. Sumiranje informacija (govorenje)
45. Izražavanje iznenađenja (govorenje)
46. Intervju (slušanje)
47. Intervju (čitanje)
48. Intervju (govorenje)

Modul A2.2

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/polaznica kursa razumije česte izraze koji su u vezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje porijetko i obrazovanje, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Polaznici se uče samostalno u njemačkom govornom području voditi aktivan život i koristiti moderna sredstva i mogućnosti u svijetu koji se sve brže razvija. Na ovom se modulu uči o naprednim tehnologijama u svakodnevnom životu, poput električnog automobila i bicikla, o konceptu sharinga odnosno dijeljenja dobara i razmjene usluga koje imaju za cilj uštedu vremena i novca i zaštitu životne okoline. Polaznici uče govoriti o događajima iz prošlosti, pri čemu su u stanju te događaje međusobno usporediti. Sposobni su detaljno govoriti o slobodnom vremenu, razmjenjivati informacije o klimatskim uslovima, planirati dnevni, sedmični i godišnji odmor.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Učenje stranih jezika
2. Običaji tokom praznika
3. Slobodno vrijeme - mediji
4. U stranoj zemlji
5. Na putovanju
6. Vremenska prognoza
7. Planiranje dnevnog odmora
8. Čitanje kao hobi
9. Pričanje događaja i zapleta
10. Zaštita okoline
11. Planiranje profesije
12. Karijera u inostranstvu
Broj časova48
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama8
Gramatika prilagođena nivou - Veznik „als“
- Pasivno predstavljanje : Paket je pakiran
- Glagoli sa dativom i akuzativom
- Položaj objekta
- Indirektna pitanja
- Prepozicije „am“ i „ans“
- Glagoli sa prijedlozima
- Lokalni prijedlozi
- Preterit modalnih glagola
- Pokazne zamjenice
- Veznici „bis“ i „seit“
- Relativne zamjenice i rečenice u nominativu i akusativu
- Preterit
Plan i program rada1. Moja prva učiteljica njemačkog jezika (slušanje)
2. Moje iskustvo učenja jezika (govorenje)
3. Veznik als
4. Izražavanje radosti (govorenje)
5. Privatno pismo (pisanje)
6. Darivanje za praznike (čitanje)
7. Pasiv prezenta
8. TV serije (čitanje)
9. Navike u slobodno vrijeme (govorenje)
10. Red riječi u rečenici (objekat u dativu i akuzativu)
11. Rezervacija sobe (govorenje, slušanje)
12. Reklamacija (govorenje)
13. Uzimanje informacija (slušanje)
14. Davanje informacija (govorenje)
15. Zavisne rečenice sa veznikom „ob“
16. Naš dnevnik putovanja (čitanje)
17. Komentar na blog (pisanje)
18. Lokalne prepozicije
19. Razgovor o vremenu (slušanje)
20. Izražavanje negodovanja (čitanje)
21. Razgovor o vremenu (govorenje)
22. Informativni tekst o Njemačkoj (čitanje)
23. Rekcije glagola
24. Razgovor o dnevnim slobodnim aktivnostima (slušanje)
25. Kalendar događanja (čitanje)
26. Lokalne prepozicije
27. Čitalačke navike (čitanje)
28. Novinski tekst (čitanje)
29. Modalni glagoli u preteritu
30. Davanje informacija u policiji (slušanje)
31. Izvještavanje (čitanje)
32. Pisanje izvještaja (pisanje)
33. Izgovor i pravopis
34. Pokazne zamjenice
35. Veznik bis
36. Moderna prevozna sredstva (čitanje)
37. Objašnjavanje situacije (govorenje)
38. Vremenske rečenice sa veznikom „seit“
39. Profesija koja mi odgovara (čitanje)
40. Izražavanje zadovoljstva i nezadovoljstva (govorenje)
41. Relativne rečenice sa nominativom
42. Relativne rečenice sa akuzativom
43. Pravopis i izgovor
44. Svakodnevni život u stranoj zemlji (čitanje)
45. Izražavanje oduševljenja i razočarenja
46. Preterit glagola
47. Portret saradnika (čitanje)
48. Odlazak na rad u inostranstvo (govorenje)

Nastavni plan i program za učenje njemačkog jezika za nivo B1

Modul B1.1

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/polaznica kursa razumiju glavne tačke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Mogu se snaći u većini situacija u kojima se nađu u području jezika. Mogu se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima od interesovanja.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Na ovom stepenu kursa polaznik/polaznica se obučava za komunikaciju u poslovnom okruženju u njemačkom govornom području. Upoznaju se sa radnom etikom i običajima u poslovnom i neformalnom okruženju radnih kolega. Također se po završetku kursa samostalno snalaze u njemačkom govornom području i komuniciraju sa svim servisima koji su vezani za stanovanje i posao.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Prijateljstva
2. Zanimanja i posao
3. Stanovanje
4. Korisnicki servis
5. Buducnost
6. Pozivi
7. Savjetovanje
8. O poslu
9. Zdravlje
10. Propuštene prilike
11. Sretni momenti
12. Proslava u preduzeću
Broj časova48
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama8
Gramatika prilagođena nivou - Pridjevi kao imenice; n-deklinacija
- Preterit
- Relativne rečenice s dativom; Relativne rečenice s prepozicijama
- Veznik obwohl; Veznik trotzdem
- Futur I
- Veznik falls, da
- Infinitiv sa zu
- Veznik da
- Veznik während; Veznik bevor
- Adjektivna deklinacija sa komparativom
- Adjektivna deklinacija sa superlativom
- Konjunktiv II za prošlost
- Pluskvamperfekt sa haben i sein
- Veznik nachdem
- Genitiv; Pridjevska deklinacija s genitivom
Plan i program rada1. Prijateljstva – opisivanje osoba (slušanje, govorenje)
2. Pridjevi u službi imenica
3. N-deklinacija imenica
4. Zanimanja i posao (čitanje)
5. Izvještavanje o proteklim događajima (pisanje, čitanje)
6. Preterit glagola
7. Stanovanje
8. Sastavljanje žalbe (pisanje)
9. Izražavanje nezadovoljstva (govorenje)
10. Zavisne rečenice sa veznikom obwohl
11. Veznik trotzdem
12. Razgovor sa ciljem reklamacije proizvoda (govorenje)
13. Korisnički servis (slušanje)
14. Kako će izgledati budućnost (čitanje)
15. Moja vizija budućnosti (pisanje)
16. Futur I
17. Neformalni pozivi u radnom okruženju (slušanje)
18. Ponašanje za stolom - običaji u Njemačkoj (čitanje)
19. Simulacija radne večere (govorenje)
20. Veznik falls
21. Izgovor i pisanje
22. Savjetodavni razgovor (slušanje)
23. Savjetovanje (govorenje)
24. Zu plus infinitiv
25. O poslu (govorenje)
26. Dok drugi razmišljaju dugo - psiho-test (čitanje)
27. Adjektivna deklinacija sa komparativom
28. Adjektivna deklinacija sa superlativom
29. Veznik während
30. Veznik bevor
31. Zauzimanje i izražavanje stava (govorenje)
32. Veznik da
33. Držanje prezentacije (govorenje)
34. Pravila u firmi (čitanje)
35. Zdravlje (čitanje)
36. Propuštene prilike (slušanje)
37. Konjunktiv II
38. Izražavanje nezadovoljstva i reagovanje na nezadovoljstvo (govorenje)
39. Pisanje emotivnog komentara o vlastitom životu (čitanje)
40. Rečenice sa veznikom nachdem
41. Pisanje bloga (pisanje)
42. Poslovni mail (pisanje)
43. Sastavljanje poslovnog maila (pisanje)
44. Odgovor na mail (pisanje)
45. Genitiv
46. Pridjevska deklinacija s genitivom
47. Izgovor i pravopis
48. Projekat

Modul B1.2

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/polaznica kursa razumiju glavne tačke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Mogu se snaći u većini situacija u kojima se nađu u području jezika. Mogu se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima od interesovanja.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Na ovom se stepenu polznik/polaznica kursa upoznaje sa društvenim sistemom u Njemačkoj, sa politikom, strankama i njemačkom prošlošću nakon Drugog svjetskog rata. Polaznik/polaznica postaje govornik/ca i u stanju je komunicirati u radnom okruženju i govoriti o temama iz širokog spektra.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Nesporazumi u komunikaciji
2. Cjeloživotno učenje
3. U gostima
4. O prošlosti
5. Biografije poznatih
6. Politika
7. Tradicija i navike
8. Pravila
9. Studij
10. O historiji Njemačke
11. Moderna prevozna sredstva
12. Ekologija
Broj časova48
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama8
Gramatika prilagođena nivou - Veznici i prilozi (posljedice i razlozi – darum, deswegen, daher, aus diesem Grund, nämlich; prijedlog wegen)
- Particip prezenta i perfekta kao pridjev (faszinierende Einblicke, versteckte Talente)
- Veznici iz dva dijela (nicht nur, sondern auch; sowohl...als auch)
- Nicht/nur brauchen plus infinitiv sa zu
- Izrazi sa es
- Dvostruke konjunkcije – weder noch; entweder oder; zwar aber
- Dvostruke konjunkcije je-desto/umso; modalni ölanovi denn, doch, eigentlich, ja
- Veznik indem i sodass
- Lokalne i vremenske prepozicije (innerhalb, außerhalb, um, herum, an/am, entlang; Passiv prezenta sa modalnim glagolima
- Pasiv perfekta ist eingeführt worden i pasiv preterita wurde eingeführt
- Veznik anstatt ohne zu i anstatt ohne dass
- Veznici damit um zu als ob
Plan i program rada
1. Nesporazumi u komunikaciji (slušanje)
2. Particip prezenta kao pridjev
3. Particip perfekta kao pridjev
4. Veznici i prilozi (Posljedice i razlozi – darum, deswegen, daher, aus diesem Grund, nämlich; prijedlog wegen)
5. Ponuda kurseva u školi (čitanje)
6. Veznici iz dva dijela (nicht nur, sondern auch; sowohl...als auch)
7. Dolazak u goste (govorenje)
8. Pričanje o istoriji (slušanje)
9. Nicht/nur brauchen plus infinitiv sa zu
10. Posjeta muzeju (čitanje)
11. Politika (čitanje, govorenje)
12. Tradicija i turizam (čitanje)
13. Izrazi sa es
14. Ekologija (čitanje)
15. Dvostruke konjunkcije – weder noch;
16. Entweder oder; zwar aber
17. Hobiji (slušanje)
18. DDR i BRD, njemačka prošlost (slušanje)
19. Vožnja bicikala (pisanje)
20. Ekološka rješenja (čitanje, pisanje)
21. Pravopis i izgovor
22. Vizije o budućnosti (vokabular)
23. Dvostruke konjunkcije je-desto/umso;
24. Obrazovanje (vokabular)
25. Modalni članovi denn, doch, eigentlich, ja
26. Historija (vokabular)
27. Prijave za posao (vokabular)
28. Veznik indem
29. Veznik sodass
30. Biografije (vokabular)
31. Lokalne prepozicije
32. Vremenske prepozicije
33. Turizam; pejzaži (vokabular)
34. Passiv prezenta sa modalnim glagolima
35. Koncerti i događanja (vokabular)
36. Mladost i sjećanja (vokabular)
37. Pasiv perfekta
38. Pasiv preterita
39. Veznik anstatt ohne zu
40. Pravopis i izgovor
41. Izražavanje stava
42. Veznik anstatt ohne dass
43. Veznici damit um zu
44. Veznik als ob
45. Jezik (vokabular)
46. Politika i društvo (vokabular)
47. Pravila; u prirodi (vokabular)
48. Okolina i klima (vokabular)

Nastavni plan i program za učenje njemačkog jezika za nivo B2

Modul B2.1

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuPolaznik/ca shvaća glavne sadržaje složenih tekstova uz konkretne i abstraktne teme; u svom specijalnom području razumije i stručne diskusije. Može se spontano i tečno izražavati, tako da je bez većih napora obostrano moguć normalan razgovor s osobama kojima je jezik razgovora materinski jezik. Može se jasno i detaljno izražavati o širokom spektru tema.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Govornik/ca je u stanju govoriti na teme iz društvenog, privatnog i poslovnog života, i to u različitim okruženjima – u poslovnoj sferi, ali i izvan poslovne sfere, u neformalnoj komunikaciji na društvenim okupljanjima i tokom slobodnih aktivnosti. Govornil/ca se upoznaje sa životom modernog čovjeka, koji aktivno putuje i upoznaje svijet, planira svoj privatni život, slobodno vrijeme i svoju karijeru i zauzima proaktivnu ulogu u svim ovim sferama. Govornik/ca sve to postiže na njemačkom jeziku, ali istovremeno saznaje i uči da primjenjuje mogućnosti koje se nude visokoobrazovanom govorniku koji je aktivan sudionik u svom životu i u društvu.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Prijatelji
2. U firmi
3. Mediji
4. Poslije škole
5. Tijelo
6. Gradovi
Broj časova72
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama12
Gramatika prilagođena nivou - Veznici iz dva elementa; Mittelfeld u glavnoj rečenici (red riječi); tvorba riječi; sufiksi kod imenica
- Pasiv stanja; von ili durch u pasivnim rečenicama; tvorba riječi; predslogovi/prefiksi kod imenica; kauzalne sprege; particip I i particip II kao pridjevi
- Korelati u tekstu; tvorba riječi; sufiksi kod pridjeva; wenn rečenice bez veznika; dass-rečenice i odgovarajuće zamjenske rečenice
- Izražavanje temporalnosti; temporalne sprege; tvorba riječi; sufiks –weise kod priloga
- Glagol lassen; Futur II; izražavanje sumnje; veze između glagola; tvorba riječi; nominaliziranje glagola sa imenicama prilozima
- Značenje konjuktiva II: irealni uslovi, želje i usporedbe; pridjevi sa prepozicijama
Plan i program rada1. Čitanje članka: (čitanje)
2. Interaktivni radio: Prijateljstva (slušanje)
3. Mittelfeld u glavnoj rečenici (red riječi)
4. Pisanje razglednice (pisanje)
5. Vokabular na temu životna dob, prijateljstvo, ljubav
6. Tvorba riječi: sufiksi kod imenica
7. Pričanje o prijateljstvima (govorenje)
8. Crtani film: Annie i Boo (slušanje i gledanje)
9. Veznici iz dva elementa
10. Prezentacije: neobična prijateljstva (govorenje)
11. Izgovor - vježbanje
12. Gledanje filma: Willkommen in Almanya
13. Gledanje filma: Willkommen in Almanya
14. Članak iz novina – Web guerillas (čitanje)
15. Pasiv stanja; von ili durch u pasivnim rečenicama
16. Komentar – razlozi za otkaz (slušanje)
17. Tvorba riječi; predslogovi/prefiksi kod imenica
18. Reportaža – Opustite se na radnom mjestu (čitanje)
19. Vokabular: Zanimanja i pozicija na radnom mjestu
20. Post u diskusiji . internetski forum (čitanje)
21. Izgovor – vježbanje
22. Moje zanimanje (slušanje)
23. Kauzalne sprege
24. Telefoniranje na radnom mjestu (čitanje)
25. Particip I i particip II kao pridjevi
26. Poslovno telefoniranje (slušanje)
27. Novinski članak: ponašanje čitatelja (čitanje)
28. Vokabular na temu: Mediji
29. Korelati u tekstu
30. Reportaža: Kafana Tatort (slušanje)
31. Izgovor - vježbanje
32. Filmska kritika na radiju; telefonska poruka, naručivanje ulaznice za kino (slušanje)
33. Tvorba riječi; sufiksi kod pridjeva
34. Lični e-mail (pisanje)
35. Projekat: prezentiranje vijesti (govorenje)
36. Vokabular na temu: Vrednovanje
37. Foto-reportaža (slušanje i gledanje)
38. Wenn rečenice bez veznika; dass-rečenice i odgovarajuće zamjenske rečenice
39. Ponude za one koji završavaju školu (čitanje)
40. Filmski trailer: Kokowääh
41. Izgovor - vježbanje
42. Izražavanje temporalnosti
43. Radijski prilog – Work and travel (slušanje)
44. Tvorba riječi; sufiks –weise kod priloga
45. Gledanje filma Kokowääh
46. Gledanje filma Kokowääh
47. Blog prilog – Boravak u inostranstvu (pisanje)
48. Igra uloga – sajam zapošljavanja (govorenje)
49. Filmski portret pozorične akademije (gledanje i slušanje)
50. Blog prilog – normalne žene kao modeli (čitanje)
51. Izgovor - vježbanje
52. Projekt
53. Glagol lassen
54. Fitnes test (čitanje)
55. Futur II; izražavanje sumnje
56. Intervju Muški fotomodel (slušanje)
57. Oglas potražnje Sportski partner (pisanje)
58. Tvorba riječi; nominaliziranje glagola sa imenicama prilozima
59. Igra uloga Savjetodavni razgovor (govorenje)
60. Reportaža – Zumba (slušanje i gledanje)
61. Izrazi i frazeologizmi na temu tijelo
62. Izgovor - vježbanje
63. Značenje konjuktiva II: irealni uslovi
64. Želje i usporedbe
65. Pridjevi sa prepozicijama
66. Vokabular na temu: Gradska infrastruktura
67. Projekt
68. Reportaža: Aplikacija za obilazak grada (slušanje i gledanje)
69. Reklamni prospekt – Švicarski gradovi (čitanje)
70. Gradski portret Dijelovi Berlina (čitanje)
71. Gradski kviz (pisanje)
72. Diskusije, slobodne aktivnosti u gradu (govorenje)
Intervju – Surferi na Eisbachu (gledanje i slušanje)

Modul B2.2

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuGovornik/ca shvaća glavne sadržaje složenih tekstova uz konkretne i apstraktne teme; u svom specijalnom području razumije i stručne diskusije. Može se spontano i tečno izražavati, tako da je bez većih napora obostrano moguć normalan razgovor s osobama kojima je jezik razgovora materinski jezik. Može se jasno i detaljno izražavati o širokom spektru tema.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Govornik/ca je u stanju govoriti na teme iz društvenog, privatnog i poslovnog života, i to u različitim okruženjima – u poslovnoj sferi, ali i izvan poslovne sfere, u neformalnoj komunikaciji na društvenim okupljanjima i tokom slobodnih aktivnosti. Govornik/ca se upoznaje sa životom modernog čovjeka, koji aktivno putuje i upoznaje svijet, planira svoj privatni život, slobodno vrijeme i svoju karijeru i zauzima prokativnu ulogu u svim ovim sferama. Govornik/ca sve to postiže na njemačkom jeziku, ali istovremeno saznaje i uči da primjenjuje mogućnosti koje se nude visokoobrazovanom govorniku koji je aktivan sudionik u svom životu i u društvu.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Odnosi
2. Ishrana
3. Na univerzitetu
4. Usluge
5. Zdravlje
6. Jezici i regije
Broj časova72
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama12
Gramatika prilagođena nivou - Imenice sa prijedlozima; indirektni govor; generaliziranje uz pomoć relativnih rečenica; komparativne rečenice
- Subjektivno značenje modalnog glagola sollen; Tvorba riječi – Nominaliziranje glagola; Kodicionalne sprege u rečenicama; Koncesivne sprege u rečenicama
- Konsekutivne sprege; Čvrste veze imenice i glagola; Tvorba riječi; Negacija kroz prefikse i sufikse kod adjektiva
- Alternative za pasiv; pasivne rečenice bez subjekta
- Neodređene zamjenice; Modalne sprege
- Prošireni particip; adverzativne rečenice; participi kao imenice; tvorba riječi; element spajanja „s“ kod imenica
Plan i program rada1. Porodični odnosi i konstelacije
2. Radijska reportaža: Patchwork-familija (slušanje)
3. Odnosi i oblici suživota (vokabular)
4. Roman: Bluetenstaubzimmer
5. Pismo čitatelja (pisanje)
6. Razgovori između partnera (slušanje)
7. Članak iz magazina: Veza na daljinu (čitanje)
8. Bikulturalni odnosi (govor)
9. Du baust einen Tisch (slušanje i gledanje)
10. Imenice sa prepozicijom
11. Indirektni govor
12. Relativne rečenice; komparativne rečenice
13. Šta i koliko jedemo?
14. Članak iz novina: Od vegana do fleksitarijanaca (čitanje)
15. Vijesti na telefonskoj sekretarici: Kurs kuhanja (slušanje)
16. Izvještavanje o regionalnim jelima (govorenje)
17. Reklamni slogani za životne namirnice (vokabular)
18. Pismo žalbe
19. Članak iz novina: Odnos prema životnim namirnicama
20. Prezentacija: predstavljanje projekta (govorenje)
21. TV-reportaža: Kontejneri (slušanje i gledanje)
22. Subjektivno značenje modalnog glagola „trebati“
23. Tvorba riječi: Nominaliziranje glagola
24. Kondicionalne sprege
25. Koncesivne sprege
26. Izgovr i pravopis
27. Studentske ambicije
28. Studij (vokabular)
29. Info-brošura: Rurski univerzitet u Bochumu (čitanje)
30. Odabir studija (govorenje)
31. Pisanje motivackijskog pisma (pisanje)
32. Predavanje eksperta: Zašto studenti trebaju novac (slušanje)
33. Razmjena iskustava (govorenje)
34. Studentski film: Studij iz snova (Slušanje i gledanje)
35. Konzekutivne sprege
36. Čvrsti spoj imenice i glagola
37. Tvorba riječi
38. Negacija adjektiva kroz sufikse i prefikse
39. Kako učiti jezike
40. Usluge (vokabular)
41. Kako ponuditi usluge (govorenje)
42. Popusti (slušanje)
43. Članak iz novina: Auf dem Blumenfeld (čitanje)
44. Sažetak teksta (pisanje)
45. Info-letak: Pretplata (čitanje)
46. Časopisi u Njemačkoj (slušanje)
47. Fotoreportaža: Čitanje naglas (slušanje i gledanje)
48. Alternative za pasiv
49. Pasivne rečenice bez subjekta
50. Serije o doktorima na tv-u
51. Članak iz novina: Arzt – traumberuf oder Knochenjob? (čitanje)
52. Intervju: Arzt im Ausland (slušanje)
53. Putna apoteka (vokabular)
54. Igre uloga; razgovor kod doktora (govorenje)
55. Post za internetski forum (pisanje)
56. Stručni članak: Alternativne metode liječenja (čitanje)
57. Informativni film: Pflege tut gut (slušanje i gledanje)
58. Neodređene zamjenice
59. Modalne sprege
60. Razgovor o fotografiji
61. Radijska reportaža: Das blaue Wunder (slušanje)
62. Prezentacija putne ponude (govorenje)
63. Nepoznate riječli (vokabular)
64. Stručni članak: Regionalne varijante njemačkog jezika (čitanje)
65. Osvrt na temu, iskazivanje stava (pisanje)
66. Njemački kao službeni jezik (slušanje)
67. Takmičenje muzičkih bendova: Plattsounds
68. Prošireni particip
69. Izgovor i pravopis
70. Adverzativne rečenice
71. Participi kao imenice
72. Tvorba riječi: Element „s“ između riječi

Nastavni plan i program za učenje njemačkog jezika za nivo C1

Modul C1.1

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuKandidat je u stanju razumijeti široki spektar zahtjevnijih, dužih tekstova te također implicitno shvatiti značenja. Djelotvorno i fleksibilno upotrebljava jezik u društvenom i profesionalnom životu ili u obrazovanju i studiju. Može se jasno, sadržajno i opširno izraziti o složenim stvarima.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Cilj ovog stepena je da govornika/cu ostamostali u društvenom i profesionalnom životu na nivou maternjeg govornika/ce. Govornik/ca je u stanju vladati temama iz društvenog, privatnog i poslovnog života, i to u različitim okruženjima – u poslovnoj sferi, ali i izvan poslovne sfere, u privatnoj i neformalnoj komunikaciji na društvenim okupljanjima i tokom slobodnih aktivnosti. Govornik/ca je u stanju primjereno situaciji i uvjerljivo argumentirati svoje stavove i voditi diskusiju. Upoznaje se sa životom u Evropi, u stanju je da aktivno putuje i upoznaje svijet, planira svoj privatni život, slobodno vrijeme i karijeru te zauzima prokativnu ulogu u svim ovim sferama. Govornik/c sve to postiže na njemačkom jeziku, ali istovremeno saznaje i uči da primjenjuje mogućnosti koje se nude visokoobrazovanom članu zajednice, koji je aktivan sudionik/ca u svom životu i u društvu.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Potrošačko društvo
2. Turizam
3. Inteligencija i znanje
4. Moje radno mjesto
5. Umjetnost
6. Studij
Broj časova72
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama12
Gramatika prilagođena nivou - Subjektivno značenje modalnih glagola müssen, dürfen, können i wollen; Tvorba riječi, predslogovi miss-, zer-, ent- i de-
- Dvodjelni koncesivni i restriktivni konektori; čvrste veze između imenica i glagola.
- Modalni glagoli i njihove alternative; irealne konzekutivne rečenice; adjektivna deklinacija nakon članova i nakon pridjeva te neodređenih brojeva.
- Es kao neobavezni i kao obavezi element u rečenici; tvorba riječi; graduiranje pridjeva.
- Tvorba riječi; predslog be- i ver-; indirektni govor: Pitanja i imperativ; Indirektni govor sa nach, laut, zufolge i wie.
- Prepozicije sa dativom, tvorba riječi, sufiski kod imenica, odnosne riječi

Plan i program rada1. Upoznavanje
2. Društvene promjene u proteklim stoljećima (govorenje)
3. Radijska reportaža: Mobitel-manija (slušanje)
4. Otkrivanje usamljenosti (čitanje)
5. Blog: Šta znači sreća? (pisanje)
6. Potrošačko društvo (vokabular)
7. Pjesma (slušanje)
8. Opuštanje u svakodnevnici (vokabular)
9. Novinski članak: Dovoljan je trailer (čitanje)
10. Trailer: Gospođa Ella (gledanje i slušanje)
11. Izgovor i pravopis
12. Subjektivno značenje modalnih glagola muessen, duerfen, koennen i wollen
13. Tvorba riječi, prefiksi miss-, zer-, ent- i de-.
14. Ophođenje u turizmu
15. Reportaža: Ljudi u hotelu (čitanje)
16. Telefonski poziv: Poziv u hotel (slušanje)
17. Igra uloga: planiranje puta (govorenje)
18. Rad sa jednojezičnim rječnikom (vokabular)
19. Dvodnevni program za turiste (pisanje)
20. Radijski prilog: Sjećanja na putovanje (slušanje)
21. Izgovor i pravopis
22. Poticaj regionalnog turizma (vokabular)
23. Fotoreportaža: Mlada poduzetnica (slušanje i gledanje)
24. Dvodjelni koncesivni i restriktivni konektori
25. Čvrste veze između imenica i glagola
26. Razgovor o davnim vremenima
27. Novinski članak: ljudska inteligencija je drugačija nego prije (čitanje)
28. E-mail: Poticaj na rani razvoj (pisanje)
29. Radijski izvještaj: nova naučna dostigunuća (slušanje)
30. Diskusija: Test ličnosti (govorenje)
31. Izgovor i pravopis
32. Basna: Lisica i gavran (vokabular)
33. Animirani film: Znanje svijeta (gledanje i slušanje)
34. Modalni glagoli i njegove alternative
35. Irealne konzekutivne rečenice
36. Adjektivna deklinacija poslije članova, pridjeva i brojeva
37. Razgovor o poslovnom životu
38. Savjetnik: Znate li šta u vama čuči? (čitanje)
39. Diskusija: Atraktivni poslodavci za budućnost (govorenje)
40. Zaposlenici migranti (slušanje)
41. Izgovor i pravopis
42. Obračun plate (vokabular)
43. Novinski članak: Tipovi kolega
44. Oficijelni i službeni mailovi (pisanje)
45. Animirani film: Nova kultura poduzetništva (gledanje i slušanje)
46. Es kao obavezni i kao neobavezni član u rečenicama
47. Tvorba riječi
48. Komparacija pridjeva
49. Interpretacija umjetničke slike
50. Umjetnički portret: Slikarka Olivia Hayashi (gledanje i slušanje)
51. Izgovor i pravopis
52. U kreativnoj industriji (vokabular)
53. Info tekst: Vrijedi znati o „documenti“ (čitanje)
54. Projekt: Prezentacija „Umjetnost“ (govorenje)
55. E-mail: savjeti za studij umjetnosti (pisanje)
56. Anketa: Šta je zapravo umjetnost? (pisanje)
57. Tvorba riječi: Prefiks be- i ver-;
58. indirektni govor
59. Pitanja i imperativ
60. Neupravni govor sa nach, lčaut, zufolge i wie
61. Razgovor o ciljevima studija
62. Test: Koji studij odabrati (čitanje)
63. Naslovi: interesantni rezultati istraživanja (vokabular)
64. Radijski prilog: Jezik i spol (slušanje)
65. Strani studenti u razgovoru (čitanje)
66. Diskusija: Ponuda studija za strane studente (govorenje)
67. Predavanje: Interkulturalna komunikacija (gledanje i slušanje)
68. Bilješke sa predavanja (pisanje)
69. Savjetovanje za studij (gledanje i slušanje)
70. Prepozicije sa dativom
71. Tvorba riječi
72. Odnosne riječi

Modul C1.2

Objašnjenje prema Evropskom referentnom sistemuKandidat je u stanju razumijeti široki spektar zahtjevnijih, dužih tekstova te također implicitno shvatiti značenja. Djelotvorno i fleksibilno upotrebljava jezik u društvenom i profesionalnom životu ili u obrazovanju i studiju. Može se jasno, sadržajno i opširno izraziti o složenim stvarima.
Pojašnjenje vještina stečenih kroz modul Cilj ovog stepena je da govornika/cu ostamostali u društvenom i profesionalnom životu na nivou maternjeg govornika/ce. Govornik/ca je u stanju vladati temama iz društvenog, privatnog i poslovnog života, i to u različitim okruženjima – u poslovnoj sferi, ali i izvan poslovne sfere, u privatnoj i neformalnoj komunikaciji na društvenim okupljanjima i tokom slobodnih aktivnosti. Govornik/ca je u stanju primjereno situaciji i uvjerljivo argumentirati svoje stavove i voditi diskusiju. Upoznaje se sa životom u Evropi, u stanju je da aktivno putuje i upoznaje svijet, planira svoj privatni život, slobodno vrijeme i karijeru te zauzima prokativnu ulogu u svim ovim sferama. Govornik/c sve to postiže na njemačkom jeziku, ali istovremeno saznaje i uči da primjenjuje mogućnosti koje se nude visokoobrazovanom članu zajednice, koji je aktivan sudionik/ca u svom životu i u društvu.
Područja života koje obuhvata nastavni plan i program1. Finansije
2. Psihologija
3. Grad i selo
4. Literatura
5. Međunarodni poslovni kontakti
6. Istraživanje i tehnika
Broj časova72
Broj časova sedmično6
Trajanje kursa u sedmicama12
Gramatika prilagođena nivou - Verbalni stil – nominalni stil, rečenične strukture, kauzalne sprege, tvorba riječi, pridjevi
- Gerund kao nadomjestak za pasivnu rečenicu; pomjeranje aspekta sa modalnim glagolima; aktiv i pasiv; zamjena za pasiv sa bekommen + participom 2,. Tvorba riječi: sufiksi kod pridjeva
- Rečenične strukture: kondicionalne i koncesivne sprege; pridjevi i participi sa prepozicijama; precizirajući vezni prilozi
- Varijacije u položaju rečenice, tvorba riječi; sufiksi kod imenica; rečenične strukture; temporalne i finalne sprege
- Rečenične strukture: konzekutivne i modalne sprege; usporedbe; tvorba riječi; prefiksi er- i re.
- Prepozicije sa genitivom, participijalne rečenice, tvorba riječi: prefiksi durch-; über-; um-, unter-.

Plan i program rada1. Odnos prema novcu
2. Novinski članak: sretni bez novca (čitanje)
3. Animiorani film: Probudi se/Wach auf (gledanje i slušanje)
4. Intervju: Van iz dugova (čitanje)
5. Vijesti iz nauke (vokabular)
6. Diskusija: Mjere protiv siromaštva (govorenje)
7. Radijski prilog: Širom Evrope jedinstven sistem plaćanja (slušanje)
8. Projekat. Usporedba zemalja (pisanje)
9. Verbalni stil - nominalni stil
10. Relenične strukture: kauzalne sprege
11. Izgovo i pravopis
12. Tvorba riječi: pridjevi
13. O pojmovima iz psihologije
14. Stručni članak: Mjerenje EQ-a za uspjeh u životu (čitanje)
15. Savjeti za emocionalnu inteligenciju (vokabular)
16. Psihotest: Imate li Menschenkenntnis (govorenje)
17. Prilog-blog za grafiku (pisanje)
18. Psiholog za djecu i mlade na intervjuu (slušanje)
19. Klappentexte? Psihološki savjetnik (čitanje)
20. Predavanje: Ličnost i ponašanje (gledanje i slušanje)
21. Gerundiv kao zamjena za pasiv
22. Pomjeranje aspekta sa modalnim glagolima
23. Izgovor i pravopis
24. Zamjena za pasiv sa bekommen plus particip 2.
25. Tvorba riječi: sufiksi kod pridjeva
26. Razgovor o viziji za budućnost
27. Stručni članak: Grad sutrašnjice (čitanje)
28. Informativni film: Prinzessinnengarten u Berlinu (gledanje i slušanje)
29. Prilog u forumu: Život u velegradu (pisanje)
30. Wladimir Kaminer: die perfekte deutsche Kleinstadt (vokabular)
31. Izgovor i pravopis
32. Članak iz novina: Aussteiger mit Hightech (čitanje)
33. Radijska reportaža Ekološki socijalna modellsiedlung (slušanje)
34. Debata: Gradski život nema budućnost (govorenje)
35. Rečenične strukture kondicionalne i koncesivne sprege
36. Pridjevi i participi sa prepozicijama
37. Precizirajući vezni pridjevi
38. Zitati na temu čitanje
39. Komentar: Čitanje je čista sreća (čitanje)
40. Sastojci za uspjeo literarni tekst (vokabular)
41. Krakta prezentacija: Roman, kojeg bi trebalo da ste pročitali (govorenje)
42. Kratka priča Martin Suter. Business Class (čitanje)
43. Intervju sa autoricom za scenarij (slušanje)
44. Mala radionica za pjesme (pisanje)
45. Fotoreportaža: Portret autorice: Beatrix Mannel (gledanje i slušanje)
46. Varijacije položaja rečenice
47. Tvorba riječi: sufiksi kod imenica
48. Rečenične strukture: temporalne i finalne sprege
49. Interkulturalni razgovori
50. Novinski članak: Kako svijet pregovara (čitanje)
51. Izgovor i pravopis
52. Predavanje: Interkulturalni nesporazumi u poslovnoj komunikaciji (slušanje)
53. Poslovna putovanja (vokabular)
54. E-mail: savjeti za ispravno ponašanje na poslovnim putovanjima (pisanje)
55. Poslovno iskustvo u inostranstvu (vokabular)
56. Novinski članak: Pravi test izdržljivosti je povratak (čitanje)
57. Pregovaranje: govorenje
58. Prezentacija knjiga: Small talk(gledanje i slušanje)
59. Rečenične strukture; konsekutivne i modalne sprege
60. Usporedbe
61. Tvorba riječi: prefiksi er- i re-
62. Istraživanje i tehnika – razgovor o novim dostignućima
63. Izvještaj iz novina: Takmičenje u izumima (čitanje)
64. Reklamni tekst za izum (pisanje)
65. Intervju: Šta je dobra nauka? (slušanje)
66. Komentar: Pogledi na etnički sporne metode (govorenje)
67. Reportaža: hajde da ćaskamo (čitanje)
68. Eksperimenti (vokabular)
69. Produkcija tehničkog redaktera (gledanje i slušanje)
70. Prepozicije sa genitivom
71. Participijalne rečenice
72. Tvorba riječi: prefiksi durch, um, unter