U Agenciji za njemački jezik i komunikacijske vještine “Studio Selma” možete dobiti prevod i ovjeru svih vrsta dokumenata sa bosanskog na njemački jezik, te obratno, sa njemačkog na bosanski jezik.

Prevode vrši Selma Rakovac, dipl. prof. njemačkog jezika i stalni sudski tumač za njemački jezik. Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 061/062-158 ili putem maila prevod@studios.edu.ba