Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je 13.02.2018. godine odluku kojom se Agencija za njemački jezik i komunikacijske vještine „Studio Selma“ Živinice, upisuje  u Registar organizatora obrazovanja odraslih, u Knjigu 1 pod rednim brojem 41. Ovim upisom Agencija za njemački jezik i komunikacijske vještine
„Studio Selma“ napravila je korak naprijed ka konstantnom poboljšanju uslova i standarda nastave koju dobijate u našem okrilju.

Upis u registar organizatora obrazovanja odraslih je garancija kvaliteta kojom se pri odabiru Vašeg mjesta za učenje stranih jezika trebate voditi, kako biste bili sigurni da sarađujete sa školom koja posjeduje relevantne dozvole za vršenje obuke stranih jezika. Ova dozvola znači da škola u kojoj učite posjeduje odgovarajući i edukovani nastavni kadar, nastavni materijal i verifikovane metode nastave.

Stalno unapređivanje kvalitete rada je naša vodilja i za budući period. Radujemo se našim zajedničkim kontaktima, učenju i rastu znanja, i nadamo se da ćemo se sretati što češće na tom putu!

Vaša Selma Rakovac